دوره حضوری آموزش مهارتهای منشی و مسئول دفتر حرفه ای

دوره حضوری مهارت های منشی و مسئول دفتر حرفه ای

یکی از جایگاه های شغلی پر متقاضی در جوامع مختلف، منشی یا مسئول دفتری است که طیف گسترده ای در این سمت مشغول فعالیت هستند اما در بسیاری مواقع بدلیل عدم اطلاع کافی از شرح وظایف و عدم تسلط بر کار، ادامه همکاری قطع می شود. ما اطمنان میدهیم این دوره اغلب چالش های منشی  […]

خدمات دانش محور
لطفا فرم مربوطه را طبق خواسته و نیاز دلخواه خودتان تکمیل نمایید