با همکاری دهکده دانش و فناوری (دیتکو)

شتاب دهنده عصر مفید فناوری

در عصر حاضر آموزش های فراوانی انسان را احاطه نموده اما تشخیص مفید و موثر بودن آن برای کسب و کار دشوار است. ما با درک عمیق و ریشه ای از مهارتها آنها را ساده و کاربردی ارائه می دهیم.

شتابدهنده عصر مفید فناوری
اصل مهارت محوری

آموزش تئوری نیاز به تجسم دقیق دارد و این مهم نیازمند تمرین عملی است.

اصل درک عمیق

درک سطحی موجب فراموشی آموزش می شود اما درک عمیق ماندگار است.

اصل بیان ساده

آموزش باید همراه با مثال هایی باشد که افراد در فهم آن گیج یا سردرگم نشوند.

دسته بندی

دوره های آموزشی

مدرسین مجرب

جواد عباس پور

کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار

علیرضا بانوی

کارشناس ارشد حسابداری و مالی

آموزش ها در عصر مفید با همکاری
دهکده دانش و فناوری صورت می گیرد

دهکده دانش و فناوری از سال 1385 در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و اینترنت شروع به فعالیت نموده و تا کنون با اشخاص، شرکتها، سازمانها و کسب و کارهای بسیاری همکاری های مشاوره ، اجرا  و نظارت داشته است اما مدتی است برای ارتقاء توانمندی در حوزه منابع انسانی با استفاده از اساتید مجرب اقدام به برگزاری دوره های مهارت محور نموده است.

گواهینامه الکترونیک در حقیقت یک رزومه ساده و مفید است برای معرفی افرادی که دوره های آموزشی ما را با موفقیت به پایان رساندند تا با کیو ار کد یکتای خود به آدرس رزومه متصل شوند

آیا دوره دلخواه شما در سایت وجود ندارد ؟

اینجا را کلیک کنید و فرم پیشنهاد دوره را به دلخواه تکمیل نمایید